Իմ մասին

Բարև Ձեզ, իմ անունն է Կարեն Աթալյանց։ Ես անցկացնում եմ SAT, ACT and GRE մաթեմատիկայի online դասընթացներ։

Իմ դասընթացները՝

  • Անհատական - յուրաքանչյուր ուսանող ստանում է իր բոլոր հարցերի պատասխանները

  • Մանրամասն - ներառում են բոլոր թեմաներն ու հմտությունները որոնք անհրաժեշտ են քննությունը հաջողությամբ հանձնելու համար

  • Կազմակերպված - յուրաքանչյուր դաս ներառում է նոր թեմա, դասի ընթացքում այդ թեմայի շուրջ հանձնարարություն ու տնային աշխատանք

  • Ծավալուն - յուրաքանչյուր դաս տևում է 1.5 ժամ, փորձնական թեստերի դեպքում որպես կանոն ավելի երկար

SAT մաթեմատիկայի դասընթացը իր մեջ ներառում է

  1. 22 պարապմունք որոնք ներառում են ամբողջ անհրաժեշտ գիտելիքը

  2. 20 տարբեր time-trial -  վարժություններ ժամանակով, որպեսզի հմտանաք արագ լուծել խնդիրները

  3. 40-ից ավել փորձնական թեստ - տարբեր բարդության թեստերը ձեզ լիարժեք կպատրաստեն իրական քննությանը

Karen Atalyants. 2020. All content is my own, all rights reserved.